Προφίλ

Afisa_Covid

Ευρωπαϊκη Ένωση

Περιγραφή-πράξης-για-την-ιστοσελίδα_ελληνικά

Η Α.Γ Γραμμενίδης Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής και εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος και οικοδομικών υλικών καθώς και στην ανάληψη και κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Έχοντας ως βασικό αντικείμενο της την κατασκευή οικοδομικών εργασιών όπως το οπλισμένο σκυρόδεμα, Από την αρχή λειτουργίας μας έως και σήμερα έχουμε φέρει εις πέρας μεγάλα δημόσια αλλά και πολλά ιδιωτικά έργα. Διαθέτουμε σύγχρονο τεχνολογικά εξοπλισμό βαρέως τύπου. Στεγαζόμαστε σε ιδιόκτητο εργοταξιακό χώρο έκτασης 30.000 m2 στην πόλη της Ορεστιάδας του Ν. Έβρου, όπου έχει εγκατασταθεί ένα σύγχρονο παρασκευαστήριο έτοιμου σκυροδέματος με μέγιστη δυνατότητα παραγωγής τα 100 m3 σκυροδέματος ανά ώρα.

Μέσα στην μονάδα περιλαμβάνονται στεγασμένοι χώροι στάθμευσης και συντήρησης των οχημάτων καθώς και κτιριακές εγκαταστάσεις που φιλοξενούν τα τμήματα οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών.

Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο στόλο επαγγελματικών αυτοκινήτων, αποτελούμενο από αυτοκινούμενους αναδευτήρες (Μπετονιέρες) και Αντλίες Σκυροδέματος (Πρέσες) εξασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη και έγκαιρη παράδοση του σκυροδέματος, καθώς και ενός πλήθος φορτηγών οχημάτων που εξυπηρετεί τις μεταφορές των διαφόρων αδρανών και επίσης και 1 φορτηγού με σύστημα ανύψωσης για την μεταφορά τσιμεντοπροϊοντων.

Η  κατασκευή είναι μια δημιουργία που απαιτεί ευαισθησία, σεβασμό στο χρήστη και στο περιβάλλον και αίσθηση κοινωνικής ευθύνης, με σύνθημα το παραπάνω η Α.Γ Γραμμενίδης Α.Ε εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO. Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας έχει πιστοποιηθεί από τον Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης TUV HELLAS και δεσμεύεται στην εφαρμογή όλων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων και την τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, της τέχνης και της τεχνικής, που να ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών της, για την «Παραγωγή και Εμπορία Ετοίμου Σκυροδέματος».